Schoolplan

Schoolplan

Elke school voor voortgezet onderwijs is verplicht een schoolplan te maken volgens artikel 24 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs.

 

Artikel 24 luidt als volgt:

"Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid m.b.t. de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid m.b.t. de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs".

 

 

Onderstaand kunt u ons Schoolplan downloaden: