CSW Toorop begeleiding

Elke leerling heeft begeleiding nodig

 

Dat gebeurt op CSW Toorop Talent College door mentoren, leerlingbegeleiders, de  ondersteuningscoördinator en de decaan. 
Goed contact tussen school en thuis vinden wij belangrijk..

Voor de meeste leerlingen is die begeleiding voldoende.
Soms is er extra ondersteuning nodig, als dat zo is regelt
mevrouw Van Gilst deze zorg voor de leerlingen.

Leerlingen kunnen extra ondersteuning krijgen in klas X.

Klas X kan voor sommige leerlingen ook gebruikt worden als een rustige werkplek, wanneer het in de klas even niet lukt.

Klik hier voor de folder van klas X

Moet er profesionele zorg ingeschakeld worden, dan wordt dit door het  Zorg Advies Team (ZAT) gedaan. Dit gebeurt natuurlijk wel in overleg met ouder(s)/verzorger(s).

De combinatie van de professionele zorg via het Zorg AdviesTeam en de dagelijkse zorg voor de leerling in de klas, maken CSW Toorop Talent College tot een veilige school voor leerlingen.