Vlogproject Havo 2

VLOG-project leerjaar twee

Dit jaar doen onze tweedeklassers mee met een extern vlogproject, dat is bedacht en geïnitieerd door twee docenten Nederlands, die lesgeven in klas 2.

Wie doen er mee, behalve klas twee?

De mensen van de Schouwburg, Wijzijndestad, Gemeente Middelburg en een échte journalist.  Het educatieve doel is evident: Leerlingen leren in de praktijk allerlei vaardigheden zoals interviewen, presenteren, film en bewerking van film, (scenario) schrijven, samenwerken en werken voor een deadline. Dit zijn journalistieke vaardigheden, die o.a. nuttig zijn binnen het vak Nederlands. 

PR-kwaliteitseisen

De vlogs moeten voldoen aan allerlei PR -kwaliteitseisen en worden ook gepubliceerd op de website van Gemeente Middelburg als ze daaraan voldoen. Het geheel wordt o.a. begeleid door een deskundige uit de praktijk, de journalist Adrie Boxmeer, die ook participeert in een aantal lessen. Inmiddels hebben de leerlingen de kick off gehad, tijdens de lessen Nederlands, met mevrouw Northolt van Gemeente Middelburg, communicatie-medewerker en met de heer Boxmeer.

Waar gaan de vlogs over?

De eerste groepjes vloggers zijn al aan het werk geweest tijdens de sloopwerkzaamheden in de Schouwburg. De onderwerpen zijn van te voren bepaald: Cultuur in MiddelburgDe toekomst van het Molenwaterpark en De ontwikkelingen binnen de Schouwburg vormen hierin de pijlers.

Nederlands

De docenten Nederlands zijn blij met de enthousiaste samenwerking en met de input van externe experts. In leerjaar 2 leren we je niet alleen iets over zinsbouw en spelling, maar ook iets over duidelijke formulering, de juiste vraagstelling en correcte beeldvorming.

Bekijk hier de foto's