Begeleiding CSW Bestevaêr

  • CSW Bestevaêr

    Een moderne, kleine en persoonlijke school met veel keuze aan opleidingen en extra programma's
    Meer informatie

Elke leerling heeft begeleiding nodig.  Dat gebeurt op CSW Bestevaêr door je vakdocenten, je mentor, coördinator, de decanen en de leerlingbegeleider. Daarbij is een goed contact tussen school en thuis van groot belang.

 

Voor de meeste leerlingen is die begeleiding voldoende. Soms is extra ondersteuning nodig. Mevrouw Adriaanse is de zorgcoördinator die dat regelt. Sommige ondersteuning wordt door de school aangeboden, sommige door anderen. Dat natuurlijk wel in overleg met je ouder(s).

 

De zorg op CSW Bestevaêr gaat verder dan de georganiseerde vorm van zorg. Heel veel kleine, op het eerste gezicht onbelangrijke dingetjes worden tussen neus en lippen door "even" opgelost. Op een kleine school met veel sociale controle kan dit. Juist de combinatie van de professionele zorg via het ZAT (ZorgAdviesTeam) en de dagelijkse zorg voor de leerling in de klas, maken CSW Bestevaêr een veilige school voor de leerlingen.

Voor meer informatie over de regelingen en protocollen die wij voor de ondersteuning van leerlingen hebben, zoals dyslexie- of dyscalculie protocol, klikt u op de link begeleidingsprotocollen.

Klik op de link Apptus/maatwerklokaal voor meer informatie over dit onderwerp.